Contributie

Gallinova kent twee soorten leden: jeugdleden en seniorleden. Je bent jeugdlid als je 6-16 jaar bent. Iedereen die ouder is dan 16 jaar is seniorlid.

Wanneer u met u dieren aan tentoonstellingen deel wilt nemen, moet u lid zijn van een bond. Voor sierduiven is dat de NBS, voor overige kleindieren is dat de KLN. Bij het lidmaatschap van de bond is een abonnement op Kleindier Magazine verplicht. Dit geldt niet voor jeugdleden.

                                                                                Seniorlid                        Juniorlid

Contributie Gallinova                                                € 25,-                                   € 10,-

NBS                                                                           € 10,-                                   € 5,-

KLN                                                                           € 15,-                                   € 7,50

Bondsblad                                                                € 35,-

Lid worden

Wilt u lid worden van Gallinova? Stuur dan een e-mail naar secretariaat@gallinova.nl . Vermeld in de e-mail: uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en welk ras u fokt. Van jeugdleden ontvangen we ook graag de geboortedatum.