Gallinova heeft een rijke geschiedenis. Al bijna 80 jaar is de vereniging niet meer weg te denken in Barneveld. Zoals eieren bij Barneveld horen, zo hoort Gallinova ook bij het dorp. Eigenlijk zegt de naam dat ook al. Gallinova betekent namelijk kip en ei en laat daarmee de verbondenheid met het kippendorp zien.

Het begin

Gallinova is in 1934 ontstaan uit twee pluimveeverenigingen: ‘De Barnevelder’ en ‘De beste Barnevelder’. De naam was toen nog Pluimveevereniging Barneveld en omstreken. Later is dit veranderd in Gallinova. In de beginperiode waren er vooral pluimveehouders bij de vereniging betrokken. Nadruk lag op commercie en het geven van voorlichting over ziekten, voeding en huisvesting.

Tentoonstellingen

Direct na de oorlog werden de eerste grote tentoonstellingen gehouden. In de jaren ’50 werd hier een beurs voor agrariërs aan toegevoegd met stands van voederfabrikanten, stalinrichtingen en dergelijke.

Al gauw werd Gallinova niet alleen door agrariërs, maar ook door gezinnen bezocht. De beurs werd daarom uitgebreid met standhouders uit de consumentensfeer. Gallinova trok in die jaren grote belangstelling. Gedurende vier dagen brachten 15.000 – 20.000 mensen een bezoekje aan de tentoonstelling en beurs.

Vandaag

Sinds 2002 is de opzet van Gallinova iets veranderd. De tentoonstelling duurt geen vier maar twee dagen en de consumentenbeurs heeft plaatsgemaakt voor een aantal kleinere stands gericht op de kleindierenhobby. Het aantal ingezonden dieren is nog steeds groot: ruim 1400 dieren komen jaarlijks naar Gallinova. En één ding is in de loop der jaren nooit veranderd: dat is de Barneveldse gezelligheid!