Het bestuur van Gallinova bestaat uit:

Voorzitter:

G.Koerhuis

Secretaris/penningmeester: 

J.A. Vogel

Bestuursleden: 

R. Top

C. Top – v.d. Kamp

Ereleden:

A. Mastenbroek

L.Donkersteeg-Kooiman

C.Donkersteeg

E. Meerveld

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar secretariaat@gallinova.nl