Het bestuur van Gallinova bestaat uit:

Voorzitter:

G.Koerhuis

Secretaris/penningmeester: 

J.A. Vogel

Bestuursleden: 

E. Meerveld

C. Top

Ereleden:

W. Groenwold

A. Mastenbroek

L.Donkersteeg-Kooiman

C.Donkersteeg

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar secretariaat@gallinova.nl